Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden Aangespannendag 2022               

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

 

1.   Aanmelding

 

1.1 Aanmelding geschiedt  per mail
1.2 Het(de) artikel(en) waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het(de) artikel(en) wat u op de Aangespannendag aanbiedt.
1.3 Specifieke wensen kunnen afzonderlijk worden aangegeven bij de organisatie.
1.4 De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit 14 dagen schriftelijk is overeengekomen en bevestigd.
1.5 Indien u gaat bakken, braden en/of roken, dient u dit van te voren per mail te vermelden.
1.6 Wij tolereren geen illegale handel, drugs of verkoop van dranken.
1.7 Standhouders mogen uitsluitend drank verkopen die essentieel onderdeel uitmaken van de eet- en drinkgewoontes van het land/streek die de standhouder vertegenwoordigt en als zodanig is overeengekomen met de organisatie.
1.8 Indien u geen gebruik wenst te maken van een  stand, betaalt u evengoed het volledige tarief voor een standplaats van gelijke afmeting als een kraam of stand. Wel dient u aan te geven waaruit uw stand zal bestaan.
1.9 Voor eigen verkoopwagens met afwijkende afmetingen dan de standaard stand oppervlakte eenheden, gelden andere tarieven. De buitenafmetingen van de verkoopwagens worden bij de huurprijs als uitgangspunt genomen.
De standhouder is zonder toestemming vooraf van de organisatie niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de gehuurde oppervlakte.
1.10 De stand mag niet verplaatst worden.
1.11 Voor een tweede stand betaalt de deelnemer het volledige tarief.
2.   Op- en afbouw van de stand

 

2.1 Standhouders kunnen lossen tijdens de aangegeven op- en afbouwtijden. Houd uw lostijd zo kort mogelijk.
2.2 De standplaatsen zijn niet te bereiken met een auto tijdens openingsuren van de Aangespannendag. De loopafstand bedraagt gemiddeld 100 meter. U dient zelf zorg te dragen voor transportkarretjes e.d.
2.3 Bij aankomst op locatie wordt u door de organisatie naar uw stand gewezen. Rijden geschiedt stapvoets, op de paden en de aanwijzingen van de organisatie van de Aangespannendag dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
2.4 Een half uur voor aanvang van de Aangespannendag dient uw auto op de parkeerplaats te staan. Het is niet toegestaan om uw auto of bestelbus achter of naast te stand te plaatsen.
2.5 Begin met inrichten van uw stand nadat uw auto op het parkeerterrein is geplaatst.
2.6 Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en zorg dat uw lostijd zo kort  mogelijk is.
2.7 Hou rekening met elkaar.
2.8 Gebruik van spijkers en dergelijke is uitsluitend na akkoord van de organisatie toegestaan, er mag niets dieper als 40 cm in de grond worden geslagen ivm drainage.
2.9 Schade toegebracht aan de stands en voorzieningen op locatie worden verhaald op de standhouder.
2.10 U bent verantwoordelijk voor eventuele slecht weer voorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv haringen zeilen en scheerlijnen ter versteviging van uw kraam of stand  bij slecht weer.
2.11 De stand dient tijdens de openingstijden van het evenement bemand te zijn.
2.12 De stand dient tijdens de openingstijden van de Aangespannendag verzorgd en opgeruimd er uit te zien.
2.13 Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de standhouder uit het zicht te worden opgeborgen.
2.14 U kunt het laad- en –losterrein pas weer per auto bereiken na sluiting.
2.15 De stand en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
2.16 Uiterlijk een uur na afloop van de Aangespannendag dient uw stand leeg te zijn.
2.17 U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt worden de kosten doorberekend aan de standhouder. (minimaal € 50,-.)
  2.18 Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Aangespannendag stands te ontruimen.

 

  2.19 Het strodorp zal sluiten een half uur na de laatste finisch van de Aangespannendag, deze tijd zal tijdig bekend gemaakt worden.
 

3.

   

Veiligheid

 

3.1 Aanwijzingen van de politie of toezichthouders dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.
3.2 Voor gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften en U dient hier zelf zorg voor te dragen:

–      de apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten;

–      de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdaken parasols en dergelijke.

–      de apparatuur wordt op een vlakke ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal;

–      de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder.

–      er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.

–      er is een CO2-blusser aanwezig:

o    met een inhoud van minimaal zes kilo,

o    die is voorzien van een geldig rijks keurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, en

o    waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.

o

3.3 Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgende voorschrift:

o    gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.

o    Bij op diesel gestookte motoren of verwarming worden beschermende maatregelen genomen.

o

3.4 In bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst.
  3.5 Bewaking is aanwezig, echter het achter laten van producten of andere eigendommen is op eigen risico!
  Standhouders dienen hun koopwaar op een veilige plaats op te bergen voor de nacht. Toezicht is slechts in beperkte mate aanwezig.

 

4. Elektriciteit

 

  4.1 De organisatie van de Aangespannendag spant zich in voor adequate stroom voorzieningen, u dient zich vooraf hiervoor aan te melden via het inschrijfformulier.
  4.2 De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop  van de waar.
  4.3 Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde  stroom.
  4.4 Indien u stroom nodig heeft bent u zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers.
  4.5 De organisatie zal u assisteren met het aansluiten van elektrische apparatuur.
  4.6 Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

 

5.   Hygiëne

 

5.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.