Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Altenafair/ Aangespannendag Gilze 2022

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

 

1.   Prijzen

 

1.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s (€)
1.2 Alle prijzen en aanbiedingen hebben geldigheid vanaf de datum van eerste correspondentie met de Organisatie tot 30 dagen na afloop van het evenement.
2.   Betaling
2.1 Betalingen geschieden bij aanmelding middels een factuur, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Contante betalingen op de dag van het evenement worden niet geaccepteerd.
2.3 Standaardbetalingstermijn is 14 dagen na dagtekening factuur via  bank overboeking
2.4 Indien de betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan uw deelname komen te vervallen.
3.   Annulering
3.1 Annulering dient per mail  te gebeuren, hierover krijgt u een ontvangstbevestiging.
3.2 Annuleren tot vier weken voor aanvang van de Aangespannendag is gratis.
3.3 Annulering binnen vier weken voor aanvang van de Aangespannendag bedraagt 100 % van het factuurbedrag.
3.4 Het is niet mogelijk van standplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie.
4.   Exclusiviteit
  Exclusiviteit wordt niet verleend. De organisatie doet haar best zoveel mogelijk diversiteit aan te brengen in de stands, doch kan het voorkomen dat producten ook door andere standhouders worden aangeboden.
5.   Verzekering/vergunningen
  Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. De organisatie heeft een bewijsstuk van deze verzekering nodig voor haar administratie. Deelname zonder WA verzekering is niet toegestaan.

 

6.   Rechten en plichten van de organisatie van de Aangespannendag
6.1 De organisatie van de Aangespannendag is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
6.2 De organisatie van de Aangespannendag levert partytenten van 3m x 6 m, Stands van 400 x 400 cm, en stands van 500 x 500 cm. Of anders afgesproken.
6.3 De organisatie van de Aangespannendag draagt zorg voor gratis toiletvoorzieningen.
6.4 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie van de Aangespannendag.
6.5 De organisatie behoudt zich het recht om de plaatsing en toewijzing van de stands te wijzigen indien nodig.
6.6 Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie van de Aangespannendag  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen.
6.7 De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
6.8 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.
  6.9 De verkoop van warme- en koude dranken is exclusief voor de organisatie van de Aangespannendag , tenzij anders overeengekomen.
7.   Afgelasting
7.1 Indien de Aangespannendag door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
7.2 Bij voortijdige algehele afgelasting van de Aangespannendag minder dan 3 dagen voor aanvang van het evenement wegens onvoorziene omstandigheden ontvangen deelnemers een teruggave van 50% van de stand kosten.