Inschrijven zondag

Gilze, juni 2017

Beste menner / menster,

Hierbij nodigen wij u uit op de 23e editie van de “Aangespannen Dag Gilze” 2017 en wel op zaterdag 26 augustus (beginners met een aparte kinder- en jeugdrubriek en marathon onder de man) en zondag 27 augustus (gevorderden). De wedstrijd is aangemeld bij de KNHS als impulswedstrijd, en opengesteld voor iedereen (KNHS menners, regiomenners èn menners uit België) en wordt verreden onder de reglementen van de KNHS.

De impulsmarathon op zaterdag 26 augustus bestaat uit een vaardigheid, wegtraject en een drietal hindernissen. De impulsmarathon op zondag 27 augustus omvat een vaardigheid, wegtraject en zes hindernissen, waaronder de spetterende watercombinatie en brughindernis.

Deelnemers kunnen tegen een vergoeding van € 20,= per aanspanning/caravan nabij het wedstrijdterrein overnachten. Geef dit bij inschrijving door!! Dan heeft u zeker plek

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 op zaterdag en € 25,00 op zondag per aanspanning, dit is inclusief borg voor de startnummers. Het verschuldigde inschrijfgeld dient vooraf onder vermelding van de wedstrijddag (zaterdag of zondag) en de naam van de menner overgeboekt te worden op rekeningnummer: NL20 RABO 0116 6255 11 t.n.v. Aangespannen Dag Gilze (voor onze Belgische deelnemers BIC RABONL2U ).

De uiterste inschrijfdatum is 1 augustus 2017. Maar let wel: VOL=VOL!!!

Deelname geschied geheel op eigen risico!

Op uw inschrijving zijn onder meer de Wedstrijdvoorwaarden Aangespannen Dag Gilze 2017 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u lezen op onze site. Ten overvloede wijzen wij u er op dat u verplicht bent een goedgekeurde veiligheidshelm en een goedgekeurde rug- of bodyprotector te dragen tijdens alle onderdelen van de wedstrijd. De groom dient 12 jaar of ouder te zijn. In de kinderrubriek (voor kinderen tot 14 jaar) moet de menner door een volwassene begeleid worden. Er mag uitsluitend gestart worden met een vierwielige wagen, waarbij uiteraard geldt dat deze wagen van deugdelijke materialen moet zijn vervaardigd.

Voor vragen over de inschrijving, betaling en/of de wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Mirjam van Turnhout, tel: 06-28262771 (bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur)

Schrijf dus snel in, dan zien wij u zeker aan de start op 26 of 27 augustus!!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting “Aangespannen Dag Gilze”

Mirjam van Turnhout

 

Inschrijving zondag 27 augustus 2017

  • Paard/Pony
  • Geef hier wat informatie over de aanspanning of combinatie, denk hierbij aan naam, leeftijd, afstamming van de paarden of hoe lang of kort de aanspanning/combinatie bestaat. Zo heeft de omroeper wat te vertellen tijdens de wedstrijd.
  • Deelname is geheel op eigen risico, de organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor geleden schade. De organisatie attendeert u er op dat u er zelf zorg voor moet dragen dat u W.A verzekerd bent.( Incl. paardensportdekking). Op uw inschrijving zijn onder meer de Wedstrijdvoorwaarden Aangespannen Dag Gilze 2017 van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.