Inschrijven zaterdag

Gilze, juni 2017

Beste Ruiter,

Op de “Aangespannen Dag Gilze” houden we ook dit jaar weer een

MARATHON ONDER DE MAN

En wel op zaterdag 26 augustus.

Wat is de bedoeling?

U rijdt eerst het vaardigheidsparcours en aansluitend gaat u de 3 hindernissen van de zaterdag menwedstrijd rijden. Dit is 1 hindernis op het veld, de brughindernis en natuurlijk de waterbak. Op vrijdag 26 augustus na 17.00 uur kunt u het parcours komen verkennen en uw startnummer ophalen. Regels van de wedstrijd zijn verder het zelfde als bij de gewone marathon. Dit wedstrijdonderdeel wordt enkel op zaterdag verreden en zal worden onderverdeeld in een rubriek pony en een rubriek paard. Dit kan eventueel (gedeeltelijk) verweven worden met de menwedstrijd, dus het kan voorkomen dat u aanspanningen tegen komt!!!

Let wel: het aantal startplaatsen is gelimiteerd dus VOL=VOL!!!!

Deelname kost 10 euro per combinatie.

Het verschuldigde inschrijfgeld dient vooraf onder vermelding van de wedstrijddag, notitie “onder de man” en de naam van de ruiter overgeboekt te worden op rekeningnummer:

NL20 RABO 0116 6255 11 t.n.v. Aangespannen Dag Gilze (voor onze Belgische deelnemers BIC RABONL2U .)

De uiterste inschrijfdatum is 1 augustus 2017.

Paarden en Pony’s die ook al op de zaterdag de aangespannen wedstrijd lopen zijn uitgesloten van deelname.

Op uw inschrijving zijn onder meer de Wedstrijdvoorwaarden Aangespannen Dag Gilze 2017 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u lezen op onze site. Ten overvloede wijzen wij u er op dat u verplicht bent een goedgekeurde veiligheidshelm en een goedgekeurde rug- of bodyprotector te dragen tijdens alle onderdelen van de wedstrijd. Deelname is geheel op eigen risico!

Voor vragen over de inschrijving en/of de wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Mirjam van Turnhout, tel: 06-28262771 (bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur).

Schrijf dus snel in, dan zien wij u zeker aan de start op zaterdag!!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting “Aangespannen Dag Gilze”

Mirjam van Turnhout

 

 

Gilze, juni 2017

Beste menner / menster,

Hierbij nodigen wij u uit op de 23e editie van de “Aangespannen Dag Gilze” 2017 en wel op zaterdag 26 augustus (beginners met een aparte kinder- en jeugdrubriek en marathon onder de man) en zondag 27 augustus (gevorderden). De wedstrijd is aangemeld bij de KNHS als impulswedstrijd, en opengesteld voor iedereen (KNHS menners, regiomenners én menners uit België) en wordt verreden onder de reglementen van de KNHS.

De impulsmarathon op zaterdag 26 augustus bestaat uit een vaardigheid, wegtraject en een drietal hindernissen. De impulsmarathon op zondag 27 augustus omvat een vaardigheid, wegtraject en zes hindernissen, waaronder de spetterende watercombinatie en brughindernis.

Deelnemers kunnen tegen een vergoeding van € 20,= per aanspanning/caravan nabij het wedstrijdterrein overnachten. Geef dit bij inschrijving door!! Dan heeft u zeker plek

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 op zaterdag en € 25,00 op zondag per aanspanning, dit is inclusief borg voor de startnummers. Het verschuldigde inschrijfgeld dient vooraf onder vermelding van de wedstrijddag (zaterdag of zondag) en de naam van de menner overgeboekt te worden op rekeningnummer: NL20 RABO 0116 6255 11 t.n.v. Aangespannen Dag Gilze (voor onze Belgische deelnemers BIC RABONL2U ).

De uiterste inschrijfdatum is 1 augustus 2017. Maar let wel: VOL=VOL!!!

Deelname geschied geheel op eigen risico!

Op uw inschrijving zijn onder meer de Wedstrijdvoorwaarden Aangespannen Dag Gilze 2017 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u lezen op onze site. Ten overvloede wijzen wij u er op dat u verplicht bent een goedgekeurde veiligheidshelm en een goedgekeurde rug- of bodyprotector te dragen tijdens alle onderdelen van de wedstrijd. De groom dient 12 jaar of ouder te zijn. In de kinderrubriek (voor kinderen tot 14 jaar) moet de menner door een volwassene begeleid worden. Er mag uitsluitend gestart worden met een vierwielige wagen, waarbij uiteraard geldt dat deze wagen van deugdelijke materialen moet zijn vervaardigd.

Voor vragen over de inschrijving, betaling en/of de wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Mirjam van Turnhout, tel: 06-28262771 (bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur)

Schrijf dus snel in, dan zien wij u zeker aan de start op 26 of 27 augustus!!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting “Aangespannen Dag Gilze”

Mirjam van Turnhout